Målerudskiftninger

Sevel Vand har i 2014 i forbindelse med lovpligtig målerrevision, påbegyndt udskiftning af målere. Der udskiftes i 2014 ca. en tredjedel af alle målere, og de næstfølgende 2 år skiftes de sidste to tredjedele.
De nye målere er radioaflæste, så forbrugerne slipper for besværet med aflæsning, måske af en måler i en snedækket målerbrønd, og indsendelse af aflæsningskort.
De nye målere er dyrere i indkøb, men har til gengæld en levetid på 16 år, hvor de gamle vingehjulsmålere højst må sidde i 6 år.