Generalforsamling 2019

Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling på Sevel Kro onsdag den 20. marts kl. 19.00.

Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.

Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.

Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu.

Deltager man i spisning, er tilmelding til kroen (9744 8011) nødvendig senest 2 dage før.

BESTYRELSEN