GENERALFORSAMLING

Sevel Vand amba afholder ordinær generalforsamling for året 2015 den 22. marts kl. 19.00 på Sevel Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne kommer her på siden, sammen med beretning og regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der, sædvanen tro spisning og hyggelig samvær. Tilmelding til kroen på 9744 8011 senest 2 dage før.