Generel information

For at opnå stor forsyningssikkerhed har vandværket i 2007 etableret et nyt rense- og filter anlæg, nødstrømsanlæg og sammenkobling med Herrup Vandværk.

Generel information fra vandværket:

Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at gøde din have, så alt gødning udnyttes. Begræns eller undlad brugen af sprøjtegifte.

Har du en sund have med en naturlig balance af mikroorganismer og smådyr, vil du også få sunde planter, og nyttedyrene er med til at holde skadedyrene nede.

En sund have er en have uden gift, hvor børnene kan spise jordbær uden sprøjterester. Har du en have uden gift, er du også med til at passe på vores, vores børns og børnebørns drikkevand.

Vidste du, at der bliver brugt omkring 100 tons sprøjtemidler i private haver. Haveejere overdoserer ofte, når de sprøjter.

Sevel bor vi ovenpå vores drikkevandsreserver. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi handler med omtanke i vores haver.

Men vi er så utrolig heldige at vores grundvandsreservoir er beskyttet af et, på intet sted mindre end, 15 meter tykt lerlag, som beskytter og afværger for nedsivninger direkte fra overfladen. Dette skal selvfølgelig ikke ses som en sovepude, men vi er heri bedre stillede end de fleste vandværker.

SÅ DERFOR:

Undgå al gift og sprøjtemidler og undgå så vidt muligt kunstgødning som er medvirkende til nitratforurening.

Det er også vigtigt ikke at hælde rester af maling eller kemikalier, olie fra maskiner o.lign. ud på jorden eller i vasken.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.

Vi skulle gerne blive ved med at kunne drikke vandet – direkte fra hanen.

Prisen på dit vand afhænger selvfølgelig af, hvilken teknologi vi har brug for på vandværket.

Hvis indholdet af nitrat eller sprøjtemidler i vandet bliver for højt, må vi investere i specielle anlæg for at kunne levere rent vand. Og så stiger prisen på vandet naturligvis.

, , ,