Takster

Gældende for 2018

statsafgift i 2017: 6,25 kr. / m³

TILSLUTNINGSTAKSTER:
Byggegrunde i byen: 
Anlægsbidrag  7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag  2.500,00 kr.
pr.boligenhed udover 1  7.500,00 kr.
Landhuse og nedlagte landbrug:
Anlægsbidrag 7.500,00 kr.
Hovedledningsbidrag 7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag 7.000,00 kr.
Landbrug:
Anlægsbidrag  11.000,00 kr.
Hovedledningsbidrag  11.000,00 kr.
Stikledn.bidrag  11.000,00 kr.
Sommer- og fritidshuse:
Anlægsbidrag  7.500,00 kr.
Hovedledningsbidrag  7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag  7.000,00 kr.
RYKKER- OG LUKKETAKSTER:
1. rykker  50,00 kr.
2. rykker + lukkevarsel 100,00 kr.
3. rykker + meddelelse om lukning 100,00 kr.
Lukkegebyr 500,00 kr.
Genåbning kr. 1000,00 + a’contobetaling for 1 års forbrug
Flyttegebyr 30,00 kr.
FORBRUGSTAKSTER:
Pr. m³ > 1000 m³
Pr. m³ 1000 – 2000 m³
Pr. m³ < 2000 m³
3,25 kr.
3,20 kr.
3,09 kr.
Fast årlig afgift pr. boligenhed 700,00 kr.

Vandafgiften opkræves halvårlig forud, og opgøres efter måleraflæsning ved årsskiftet. Der kan kun indbetales via de af NETS fremsendte formularer. Indbetalinger direkte til bankkonto er ikke muligt.

Alle beløb er excl. moms og andre statsafgifter.

Vedtaget på bestyrelsesmøde   august 2017