Takster

Gældende for 2017

statsafgift i 2017: 6,25 kr. / m³

TILSLUTNINGSTAKSTER:
Byggegrunde i byen: 
Anlægsbidrag  7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag  2.500,00 kr.
pr.boligenhed udover 1  7.500,00 kr.
Landhuse og nedlagte landbrug:
Anlægsbidrag 7.500,00 kr.
Hovedledningsbidrag 7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag 7.000,00 kr.
Landbrug:
Anlægsbidrag  11.000,00 kr.
Hovedledningsbidrag  11.000,00 kr.
Stikledn.bidrag  11.000,00 kr.
Sommer- og fritidshuse:
Anlægsbidrag  7.500,00 kr.
Hovedledningsbidrag  7.500,00 kr.
Stikledn.bidrag  7.000,00 kr.
RYKKER- OG LUKKETAKSTER:
1. rykker  50,00 kr.
2. rykker + lukkevarsel 100,00 kr.
3. rykker + meddelelse om lukning 100,00 kr.
Lukkegebyr 500,00 kr.
Genåbning kr. 1000,00 + a’contobetaling for 1 års forbrug
Flyttegebyr 30,00 kr.
FORBRUGSTAKSTER:
Pr. m³ > 1000 m³
Pr. m³ 1000 – 2000 m³
Pr. m³ < 2000 m³
3,25 kr.
3,20 kr.
3,09 kr.
Fast årlig afgift 700,00 kr.

Vandafgiften opkræves halvårlig forud, og opgøres efter måleraflæsning ved årsskiftet.

Alle beløb er excl. moms og andre statsafgifter.

Vedtaget på bestyrelsesmøde   august 2017