Arkiv | Nyheder RSS feed for denne sektion

Vores generalforsamling her i 2020

31. marts 2020 Kære forbrugere. Så er beretnngen og årsrapporten, efter efter flere uforudsete forhindringer endelig tilgængelige her på hjemmesiden. Vi er i  vandværksbestyrelsen noget […]

Read full story

Udsat generalforsamling

Sevel Vand amba Til alle forbrugere på Sevel Vand amba. På grund af de indtrufne omstændigheder omkring covid19 virus, har værkets bestyrelse vedtaget at omgå […]

Read full story

Generalforsamling 2020

Read full story

Generalforsamling 2019

Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling på Sevel Kro onsdag den 20. marts kl. 19.00. Sædvanlig dagsorden iflg. lovene. Forslag til behandling skal være formanden […]

Read full story

Mobilnummer til sms varsling

Kære forbrugere. Vi vil gerne, i lighed med  varmeværket, kunne give jer en hurtig orientering om uforudsete hændelser som kan give forstyrrelser, eller afbrydelser i […]

Read full story

Når en ny forbruger

tilsluttes Sevel Vands forsyningsnet, er det forbrugerens pligt at anmelde dette til Holstebro Kommune, natur og miljøafdeling. Der kan eventuelt søges om at bevare boring […]

Read full story