Ny boring

Der arbejdes her i efteråret 2014 på etablering af en tredje boring. Produktionskapaciteten kører oppe i den øverste fjerdedel hen over dagen, og dette er ikke holdbart i længden.
Det er imidlertid ikke nok at forøge antallet af boringer. filtrene har også nået deres maks. Vi fordeler investeringen over 2 år: Boringen i år, og filteranlægget næste år. Så kan vi holde det inden for vores økonomiske rammer.
Vi får hermed en ekstra produktionslinje, som vil forøge vores forsyningssikkerhed markant.