Bestyrelse

Frede Nørgaard

Bestyrelsesformand

Poul Erik Andersen

Bestyrelsesmedlem,  vandværks-passer

frede IMG_1118
Skrænten 7, Sevel
Telefon 44 11 35 10
Mobil 44 11 35 10
Adelvej 13, Sevel
Telefon 97 44 84 46
Mobil 40 33 37 50

Bodil Jakobsen

Næstformand og
ansvarlig for kort og tinglysninger

Niels Krogager

Sekretær

 

IMG_1851, Bodil

niels

Vesterled 44,  Sevel
Telefon
Mobil 40148677
Hvejnkærvej 2, Sevel
Telefon 97 44 80 69
mobil 21232356

Peder Nørgaard

Kasserer

 peder
Skoletoften 34, Sevel
Telefon 97 44 84 44
Mobil 23 74 02 82

 

Tilknyttet til vandværket

Djeld Smede og VVS forretning
Tlf.: 97 44 80 73

+EL-Sevel
Tlf.: 97 44 83 84

Opgavefordeling

Formand:
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand:
Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Sekretær:
Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:

  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
  • Dagsordner
  • Referater
  • Korrespondance
  • Underskrifter til protokol

Kasserer:
Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Bestyrelsesmedlem:
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Vandværks-passer :
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlig for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail