Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling

1. Formandens velkomst og valg af dirigent

2. Formandens beretning  (findes på hjemmesiden 7 dage før)

3. Regnskab fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden 7 dage før)

4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter

5. Valg af revisorer

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu.
Deltager man i spisning, er tilmelding til kroen (9744 8011) nødvendig senest 2 dage før.

BESTYRELSEN