Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling d. 20. marts 2018

1. Formandens velkomst og valg af dirigent

2. Formandsberetning 2017 (findes på hjemmesiden 7 dage før)

3. Årsrapport 2017 fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden 7 dage før)

4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter

5. Valg af revisorer

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt