Regulativ

Normalregulativ for Sevel Vand amba er gældende fra 1. januar 2011.

Se regulativet i et nyt vindue (pdf).

 

Det er et lovmæssigt krav, at vandværket skal hve et sæt vedtægter og et regulativ.

Kommunen skal (i samarbejde med vandværket) udarbejde et regulativ med regler for retten til forsyning med vand og forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer. Regulativet indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Vedtægterne fastslår de juridiske forhold i forbindelse med vandværket som selskab.

Populært sagt fastlægger vedtægterne de “selskabelige forhold”, og regulativet fastlægger “leveringbestemmelserne”.