Uddrag af protokollens referat fra generalforsamlingen 22-3-16

Formanden Frede Nørgaard bød velkommen til de 41 fremmødte, som efterfølgende valgte Per Hansen til aftenens dirigent, og dette hverv blev varetaget på bedste måde.

Næste punkter var formandens beretning og kassererens regnskab, som kan findes andet sted her på siden ( under fanen “om os”, nederst “generalforsamling”, og derunder begge de nævnte). Begge blev godkendt.

Under valg til bestyrelsen blev Niels Krogager og Peder Nørgaard genvalgt. Genvalg også til suppleanterne Niels Chr. Jepsen og Erik Mejdal, revisorerne Lars Frederiksen og Søren Færk. Som ny revisorsuppleant valgtes Knud Madsen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om generalforsamlings fremtidige form. Forsamlingen vedtog, at man, så vidt muligt, selv medbringer udskrift fra hjemmesiden af, hvad man ønsker: dagsorden, formandsberetning og regnskab. Disse skal så forefindes på hjemmesiden 7 dage før generalforsamlingen. Der vil være 15 sæt til dem der har glemt, eller ikke har mulighed for selv at udprinte.

Hvad angår det kulinariske, bestemte forsamlingen, at man fortsætter med værket som vært, (os alle selv 370 ) til spisningen, men at man selv betaler drikkevarer.

Dette var i hovedtræk generalforsamlingens punkter. Derefter gik man over til den stegte flæsk med kartofler og persillesovs.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle poster.

Formand:   Frede Nørgaard,   næstformand:  Per Bjørnkjær,   kasserer:  Peder Nørgaard,   sekretær:  Niels Krogager og vandværkspasser: Poul Erik Andersen