Udskiftning af målere og aflæsning

Så er alle målere skiftet, og kan fjernaflæses, og vi aflæser fredag d. 14. dec. og der er skilt på bilen, så man kan se hvem det er. Afregningerne kommer som sædvanlig ud omkring 10. jan.

Og så en glædelig julebesked: Dommedagsprædikenen fra formanden ved sidste generalforsamling om stigning på vandprisen, er taget af plakaten. Vi kan også i 2018 holde priserne på nuværende niveau. Vi tager et år ad gangen.

Vi har nu, hele året, kørt drift på det nye boring og filteranlæg, og der har ikke været problemer af nogen art.

Bestyrelsen ønsker forbrugerne en glædelig jul og godt nytår.