Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Velkommen til Sevel Vand


Der lukkes for vandet tirsdag d. 24. november fra kl. 13.00 - 15.00

På grund af nødvendige omkoblinger på ledningsnettet, lukkes der for vandet kl. 13.00 til 15.30 på:
- Djeldvej fra 27 til 69
- Skavevej
- Skovhusvej
- Strøkjærvej
- Møgelvandvej
- Svendshedevej 2 til 5
- Svendshøjvej

Vi bestræber os på at gøre det så kort som muligt på de enkelte delstrækninger.

Der er sendt SMS besked til de forbrugere, der er tilmeldt med deres mobilnummer.

Har du ikke fået SMS besked, og ønsker det fremover, må du meddele værket dit mobilnummer.
Nummeret kan sendes på SMS til 23740282 eller mail: vand@sevelvand.dk

Venlig hilsen
Sevel Vand amba
Generalforsamling 2021
Sevel Vand a.m.b.a. afholder, forsinket p. gr. af corona, ordinær generalforsamling i Sevel Forsamlingsgård tirsdag den 15. juni kl. 19.00.
Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.
Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.
Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.
Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu. Deltager man i spisning, er tilmelding nødvendig senest 2 dage før til Bodil Jakobsen tlf./sms 40 14 86 77.
Bestyrelsen

Genveje til

Name: sevel-vandvaerk.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net