Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Velkommen til Sevel Vand

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket.
Find de emner, der har din interesse, i menupunkterne ovenfor.
Generalforsamling 2021 Sevel Vand a.m.b.a. afholder, forsinket p. gr. af corona, ordinær generalforsamling i Sevel Forsamlingsgård tirsdag den 15. juni kl. 19.00.

Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.

Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.

Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu. Deltager man i spisning, er tilmelding nødvendig senest 2 dage før til Bodil Jakobsen tlf./sms 40 14 86 77.

Bestyrelsen


Genveje til

Name: sevel-vandvaerk.jpg.
Find vej til vandværket:

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net