Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Forsyningsområde


Vandværket forsyner ca. 415 forbrugere af alle kategorier.

Til sammenligning var der 219 i 1985.

Den årlige indvinding er på ca. 138.000 m³.

Lidt om forsyningsnettet:Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.
Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.

Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.

Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placeres ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.
Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.
Name: 20220225_140308.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net