Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Regnskab
Sevel Vandværk skal som et alment vandforsyningsanlæg hvile i sig selv.Det vil sige, at vandforsyningen ikke må give overskud, set over en længere periode.Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindings-muligheder.

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
97 44 84 44
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net