Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Generalforsamling


Generalforsamling 2023
Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling i Sevel Forsamlingsgård tirsdag den 21. marts kl. 18.00.
Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.
Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.
Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu. Deltager man i spisning, er tilmelding nødvendig senest 2 dage før til Frede på sms/tlf 44113510.

Bestyrelsen
DAGSORDEN:
Til generalforsamling i Sevel Vand amba for året 2022 den 21. marts 2023 i Sevel Forsamlingsgård

1. Formandens velkomst og valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse - v/regnskabsfører Joan Lindbjerg Hansen
4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er: Frede Nørgaard, Poul Erik Andersen og Martin Thøgersen
Martin Thøgersen modtager genvalg
På valg til suppleant er: Erik Mejdal og Peder Jensen, begge modtager genvalg
5. Valg af revisorer
På valg er: Lars Frederiksen og Søren Færk
Revisorsuppleant Knud Madsen. Alle modtager genvalg
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Name: 20220225_140308.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net