Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Generalforsamling

Vores generalforsamling her i 2020

31. marts 2020
Kære forbrugere.

Så er beretnngen og årsrapporten, efter efter flere uforudsete forhindringer endelig tilgængelige her på hjemmesiden.

Vi er i  vandværksbestyrelsen noget spændte på, om vi får en generalforsamling i år. Dette vil i så fald være første gang i værkets historie, at der springes et år over hvad dette angår. Men i skrivende stund kan ingen forudse den aktuelle udvikling, og vi må betragte det som en ren force majeuresituation.Kommer vi hen forbi sommerferien , kan det måske være på sin plads, at vi vedtager, at bestyrelsen fortsætter til generalforsamlingen i , forhåbentlig, foråret 2021.  Vi skal, i så fald, nok sørge for at der er nok af rent og godt vand i hanerne.

Men dette vil der her komme mere om når vi ser en afklaring på den nuværende situation.
Bestyrelsen.

Udsat generalforsamling

Til alle forbrugere på Sevel Vand amba.På grund af de indtrufne omstændigheder omkring covid19 virus, har værkets bestyrelse vedtaget at omgå vedtægtens bestemmelse om afholdelse af generalforsamling inden udgang af marts.Vi udskyder hermed afholdelse af generalforsamling foreløbig en måned. Ny dato vil blive annonceret.Beretning og regnskab vil være tilgængeligt her på hjemmesiden som planlagt en uge før oprindeligt annonceret.
Vi ses senere.
Vi vil ikke gå glip af en god generalforsamlingsfest, også for at sige goddag til vores nye forbrugerkolleger fra Djeld.

Generalforsamling 2020

Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling
i Sevel Forsamlingsgård onsdag den 25. marts kl. 19.00.

Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.
Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.
Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu.
Deltager man i spisning, er tilmelding nødvendig senest 2 dage før til Bodil Jakobsen tlf./sms 40 14 86 77.

BESTYRELSEN

Dagsorden til generalforsamling

1. Formandens velkomst og valg af dirigent
2. Formandens beretning  (findes på hjemmesiden 7 dage før)
3. Regnskab fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden 7 dage før)
4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.

Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu.Deltager man i spisning, er tilmelding til kroen (9744 8011) nødvendig senest 2 dage før.

BESTYRELSEN

Generalforsamling 2019

Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling på Sevel Kro onsdag den 20. marts kl. 19.00.
Sædvanlig dagsorden iflg. lovene.
Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før.
Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk.
Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu.
Deltager man i spisning, er tilmelding til kroen (9744 8011) nødvendig senest 2 dage før.
BESTYRELSEN

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
97 44 84 44
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net