Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Generalforsamling


Generalforsamling 2022.
Sevel Vand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling i Sevel Forsamlingsgård tirsdag den 22. marts kl. 19.00. Sædvanlig dagsorden iflg. lovene. Forslag til behandling skal være formanden ihænde senest 7 dage før. Beretning og regnskab kan 7 dage før hentes på hjemmesiden: sevelvand.dk. Efter generalforsamlingen er værket vært til spisning, sædvanlig menu. Deltager man i spisning, er tilmelding nødvendig senest 2 dage før til Frede på sms/tlf 44113510 Bestyrelsen
DAGSORDEN:
Til generalforsamling i Sevel Vand amba for året 2021 den 22. marts 2022 i Sevel Forsamlingsgård

1. Formandens velkomst og valg af dirigent.
2. Formandens Beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse - v/regnskabsfører Joan Lindbjerg Hansen
4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er: Niels Krogager og Peder Nørgaard
Begge modtager genvalg.
På valg til suppleant er: Erik Mejdal og Peder Jensen
5. Valg af revisorer.
På valg er: Lars Frederiksen og Søren Færk.
Revisorsuppleant Knud Madsen
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Name: 20220225_140308.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net