Sevel Vand Amba.
Sevel vand er godt vand !
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelser

Lukning af vandet

Da vi imorgen, torsdag den 15. dec. skal have omkoblet den nye hovedledning på Søgårdvej, er vi nødsaget til at lukke for vandet fra kl. 16 til kl. 18.
Det vil gælde for Søgårdvej fra stien til Kirkebakken og østud, Kirkebakken, Klostervej, Stubbegårdvej og Jattrupvej.
Der vil efter genoplukningen kunne opleves varierende vandtryk, da de nye ledninger skal gennemskylles og udluftes.
Undlad så vidt muligt at bruge vaske og opvaskemaskine indtil vandforsyningen og trykket igen er stabilt.
Herefter vil projektet være afsluttet for vores vedkommende, og I vil forhåbentlig opleve et stabilt og bedre vandtryk.
Venlig hilsen
Jeres vandværk

Meddelelse om lukning af vandet noget tekst. Dette viser hvordan teksten fremstår i dit indhold. Du kan ændre dette til at passe til dit budskab, hvor du kan indsætte overskrifter, stor tekst, citater m.m.
Hermed et lille statement over vandværkets aktiviteter, udover at levere jer godt og rigeligt vand.
Vedr. etablering af cykelstien langs Søgårdvej er vi langs hele strækningen "i vejen" for gravearbejdet og lægning af nye kloak og regnvandsledninger. Da vi ligger som gæst i kommunal jord, må vi bare indrette os derefter.
Da vi selvfølgelig skal opretholde forsyningen i anlægsperioden, må vi lægge et nyt rør, og flytte forbrugerne heroverpå som vi kommer frem, og får derved også en nødvendig opgradering til en større rørdimension på strækningen, til gavn for især slagteriet og Hjerl Hede.
Vestforsyning har henvendt sig til os da cykelstiprojektet kom på tapetet, for flere år siden. De ville gerne have en nødforsyningsledning med til Mogenstrup Vandværk, hvor vi er deres eneste mulighed. Derfor deltager de i opgraderingen af ledningen fra Jattrupvej til før Stubberå, og tager den selv derfra. Det er en nødforsyning vi selvfølgelig også kan få glæde af. Vi får også en ret til, vederlagsfrit, at overtage en del af strækningen hvis vi får nye forbrugere på Gl. Skivevej og Præstevej. De kommunale myndigheder har anbefalet, og forventet, at alle vandværker etablerer nødforsyningsforbindelser mellem hinanden. Dette har vi og Herrup Vandværk forlængst udført, og har haft nytte af i mange tilfælde. En nødvendig lukning kan hermed indskrænkes til at være mellem 2 hovedstophaner. Vestforsyning har også ønske om en forbindelse fra os og vestpå.
Elpriserne er, som bekendt, stukket helt af den gale vej, og havde vi ikke haft en kassekredit, havde vi været fælt i klemme. I må derfor, meget mod vores vilje, se frem til en højere m3 pris i 2023. En stigning på kr.1,56 incl. moms er nødvendig, også for at dække bagud. En forbruger med et årsforbrug på 100 m3 vil dermed få en stigning på vandregningen på ca. kr.150. Vi håber det er midlertidigt. Alle andre priser er uforandrede.
På alle andre parametre kører vores vandværk som vanligt, ingen foruroligende forekomster af kemi, PFAS og lign. af nogen art.
Dette til alm. info pt..

Name: 20220225_140308.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Sevel Vand Amba.
Skoletoften 34, Sevel, 7830 Vinderup
23 74 02 82
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net