Gravearbejde på Kirkebakken

Vi graver på Kirkebakken for at forstærke forsyningen østpå ad Søgårdvej. Det har i nogen tid knebet med trykket ved slagteriet, og dermed resten af Søgårdvej og Jattrupvej.  Hjerl Hede har også nogle krav til tryk, p. gr. af deres brandstandere.

Ved at forsyne østpå ad to veje, Søgårdvej og Kirkebakken, får vi samtidig en mulighed for omkobling, som øger forsyningssikkerheden, især af hensyn til Hjerl Hede og slagteriet.

Som der er udsendt på sms og skrevet på Facebook, kobles der om på Kirkebakken torsdag eftermiddag, og på Søgårdvej lørdag formiddag. Der må ved begge arbejder påregnes lukninger og evt. kortvarig brunfarvning af vandet bagefter.