Når en ny forbruger

tilsluttes Sevel Vands forsyningsnet, er det forbrugerens pligt at anmelde dette til Holstebro Kommune, natur og miljøafdeling. Der kan eventuelt søges om at bevare boring eller brønd til havevanding.